implementace:09/2003 - 12/2003uživatelů:55obor:vodarenstvi

Případová studie

Vodovody a kanalizace Vyškov

Společnost patří ke středně velkým vodohospodářským firmám. Provozuje vodovody, kanalizace a téměř dvě desítky úpraven a čistíren vod na Vyškovsku.
Celková délka spravovaných sítí přesahuje osm set kilometrů.

Co od nás potřebovali?

Původně společnost pracovala s několika aplikacemi, které spolu však nekomunikovaly a byly
náročné na obsluhu, proto se vedení společnosti rozhodlo pro jediné komplexní řešení. Na začátku
potřebovali rychle zprovoznit základní moduly. Během čtyř měsíců se spustili funkce pro prodej, nákup,
sklady, účetnictví, finance a mzdy. Postupně však začali využívat široký záběr systému QI a zaváděli další
moduly. 

Vak Vyškov zavedl plně automatizovaný systém ve skladech, tedy příjem, výdej a inventarizaci materiálu za použití čteček čárového kódu. Také rozšířil konsignační sklady na stávajících jedenáct dodavatelů. 

Dalším velmi využívaným modulem je personalistika. Modul umožňuje evidovat zdravotní a odborné charakteristiky jednotlivých zaměstnanců a sestavovat plán končících oprávnění k výkonu konkrétních činností. Součástí modulu je elektronická docházka zaměstnanců. Jednotliví vedoucí oddělení evidují v systému QI interní jednání a porady, sledují plnění vydaných úkolů. 

Společnost využívá také modul Vodárenství, který je přímo určený pro firmy tohoto zaměření. V QI je integrovaný systém DokumentFlow a WorkFlow, nedávno začali používat internetový obchod QI Shop.

Vak Vyškov stále rozšiřuje a přizpůsobuje funkčnost QI. Dnes patří tato implementace mezi nejpropracovanější.

Klíčové přínosy

"Konkrétních přínosů QI je mnoho. Například zásoby jsme snížili o dva miliony, tedy víc než o polovinu. QI nám tedy pomohlo zlepšit střednědobé cash-flow o polovinu."

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.

Ekonomický náměstek