implementace:09/2007 - 12/2007uživatelů:5obor:sprava-prostor

Případová studie

ŽP Bytos, s.r.o.

Společnost se věnuje správě bytového fondu. Zabezpečuje údržbu
bytového fondu a poskytuje ubytování. Ve své správě má bytové jednotky
v několika obcích.

Co od nás potřebovali?

Požadavky na softwarové řešení správy prostor se týkaly zejména snadného vedení základní
evidence a jednoduché propojení smluv s uživateli prostor. Komplexní přehledy evidencí pak
umožnily řešit požadavky klienta z jednoho místa.

Důležitou otázkou byla variabilita tiskových sestav, grafické porovnání sledovaných položek a rychlost zpracování agendy. Jedním z požadavků bylo samozřejmě také jednoduché zpracování ročního zúčtování vzhledem k přechodu původní měny na Euro.

Klíčové přínosy

"Našim cieľom je spokojný klient. Aby tomu tak bolo, musia byť vzťahy medzi správco a klientom transparentné. Vďaka modulu Správa priestorov Qi sa nám  darí tieto očakávania plniť. Správa priestorov Qi je komplexným systémom, ktorý je prínosom  pre všetkých zainteresovaných."

Ing. Věra Buláková

ředitelka společnosti